• Tores - Grupa kapitałowa
  • Tores Sp. z o.o.
  • Tores - Grupa kapitałowa
  • Tores Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa Tores została utworzona pod koniec roku 2010 jako odpowiedź współczesnego rynku handlu hurtowego. Doświadczenie zarządu oraz pracowników wywodzi się z początku trudnych lat 90-tych. Od samego początku zajmowała się handlem hurtowym artykułami tekstylnymi, importem i eksportem art. przemysłowych oraz usługami związanymi z konfekcjonowaniem artykułów przemysłowych i logistyką. Obecnie pośrednictwo handlowe oraz usługi konfekcjonowania i logistyka są główną siłą napędową dla całej grupy TORES. Chęć kształcenia oraz nowe wyzwania, które stawia współczesny rynek doprowadziły do utworzenia prężnej grupy obejmującej swoim działaniem Unię Europejską, Azję i Afrykę. Współpracujemy w ramach umów bezpośrednich z największymi grupami handlu detalicznego w Europie i będących liderami na świecie.Wieloletnie doświadczenie we współpracy z Auchan, Carrefour czy grupą E.Leclerc pozwoliło na stworzenie nowego modelu działania opartego na zależnościach wynikających ze wzajemnych korzyści oraz umiejętności planowania i szybkiego reagowania na potrzeby współczesnego rynku.

Jesteśmy zespołem ludzi posiadającym duże doświadczenie w tworzeniu, wyszukiwaniu i wprowadzniu do handlu produktów począwszy od fazy pomysłu-projekt przez fazę wprowdzenia do sprzedaży i akcjach marketingowych, a kończąc na obsłudze logistycznej i konfekcjonowaniu produktów do sprzedaży.

Biuro Tores

  • ul. Prymasa Tysiąclecia 62, 02-672 Warszawa
  • +48 22 664 17 41
  • +48 22 420 22 76
  • biuro@e-tores.com